AMAREKIN BERRIKETAN "studio".

amarekin berriketan

Argazki gainean egindako interbentzioa.
2019.
..
"Chatting with Mom"
Photo intervention.
2019.