BLACK HOLE SUN "animation".

black hole sun

Ezerk ezin du bere grabitazio-erakarpenetik alde egin.
Beasain, 2018
..
Nothing can scape its gravitational pull.
Beasain, 2018.